Event Marketing

Event & Konferens hjälper företag att förmedla sitt budskap och bygga varumärke via events på ett kostnadseffektivt sätt.

Event Marketing tar avstamp i ett syfte, och uttrycker sig i en händelse med tydliga mål. I all typ av kommunikation förekommer budskap, upplevelser och möten som ingredienser under obestämd tid. I ett event sker de samtidigt. Att i en koncentrerad målgrupp kunna kommunicera med maximal kontroll är god kommunikation. Event Marketing blir på det sättet också kostnadseffektivt med hög ROI.

Kraften i kommunikationen med Event Marketing ligger i samspelet mellan mötet, upplevelsen och budskapet och har sin utgångspunkt i företagets strategiska marknadskommunikation.

På Event & Konferens har vi skapat en struktur som gör ditt event till ett möte värt att minnas och som aktivt bidrar till din verksamhets konkurrenskraft och lönsamhet.